Κόνιτσα

3 Μαρ 2011

Ίδρυση Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων


Ως Γεωπάρκο ορίζεται μία προστατευόμενη περιοχή με καθορισμένα όρια η οποία περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό θέσεων (γεωτόπων) που παρουσιάζουν γεωλογικό, οικολογικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον με κριτήρια την επιστημονική σημασία, την σπανιότητα, την αισθητική έλξη και την εκπαιδευτική τους αξία. Η προστασία και ανάδειξη των Γ. οδηγεί στην ανάπτυξη ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ο γεω-τουρισμός με συνέπεια τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Είναι γνωστο πως τον Οκτώβριο του 2010, στη Λέσβο, ιδρύθηκε το 4ο Γεωπάρκο στην Ελλάδα και είναι το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου.

Την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1η Ιδρυτική συνάντηση του Φόρουμ των Ελληνικών Γεωπάρκων.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι των τεσσάρων Ελληνικών Γεωπάρκων, καθώς επίσης και φορέων που υποστηρίζουν ενεργά την προστασία και ανάδειξη της Γεωλογικής Κληρονομιάς, όπως η Εθνική Επιτροπή UNESCO, το Ι.Γ.Μ.Ε. η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία κ.α.
Οι στόχοι του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων είναι:
• ο συντονισμός των δράσεων των Ελληνικών Γεωπάρκων,
• η προώθηση και ανάπτυξη των Ελληνικών Γεωπάρκων,
• η συνεργασία για την υλοποίηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση της γεωλογικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο,
• η παροχή πληροφοριών και η προώθηση των διεθνών Δικτύων Γεωπάρκων (EGN/GGN),
• η ένταξη των δράσεων των Γεωπάρκων στο ευρύτερο πλαίσιο δράσης για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη,
• η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα υποψήφια προς ένταξη Γεωπάρκα στα Διεθνή Δίκτυα (EGN/GGN),
• η οργάνωση ετήσιας ημερίδας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων των Γεωπάρκων.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ελληνικού φόρουμ ο Δήμος Κόνιτσας κλήθηκε να ορίσει εκπρόσωπό του.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-3-2011,ορίστηκε εκπρόσωπος η κ. Τσούβαλη Κατερίνα,Υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας και Δημοτική Σύμβουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: