Κόνιτσα

6 Απρ 2011

Tι συμβαίνει με το Βοϊδομάτη;

Στις εφημερίδες των Ιωανννίνων, και όχι μόνο, διαβάζουμε: "Το πρόβλημα μιας πιθανής ρύπανσης του πιο καθαρού ποταμού της Ελλάδας, όπως έχει επικρατήσει να θεωρείται ο Βοϊδομάτης, μέσω των αποχετευτικών δικτύων των χωριών του Ζαγορίου, φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βίκου – Αώου και Πίνδου, μέσω του μέλους του Δ.Σ. Κων/νου Τζιόβα, ο οποίος είναι παράλληλα και υπεύθυνος του Προγράμματος Βόρειας Πίνδου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης WWF Ελλάς. Αφορμή μια αυτοψία που διενεργήθηκε πρόσφατα στην περιοχή της Αρίστης από στελέχη του Εθν. Πάρκου σε υπό κατασκευή αγωγό συλλογής όμβριων υδάτων, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός εκτός από τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που μάζευε στην περιοχή της πλατείας του χωριού, οδηγούσε σε παρακείμενο ρέμα το οποίο καταλήγει στον Βοϊδομάτη και λύματα του οικισμού!"
Τι να πει κανείς;

Δεν υπάρχουν σχόλια: